Vyberte stranu

Zbor

„Znakom dobrého zboru nie je počet ľudí, ktorí v ňom sedia, ale počet ľudí, ktorí sú z neho vyslaní.“  (Mike Stachura)

VZDELÁVANIE

Kurz Kairos je vhodný pre kresťanov všetkých vekových kategórií, ktorí chcú brať Božie poslanie vážne a hľadať praktické spôsoby, ako sa aktívne podieľať na napĺňaní Božieho plánu. Kurz Kairos nie je klasický misionársky kurz. Budeme študovať Starú a Novú zmluvu a zistíme, o čo skutočne Bohu ide a čo to má s nami spoločné. Mnohí účastníci po absolvovaní kurzu povedali: „Teraz mi Biblia dáva zmysel a spoznal som svoje miesto v Božom pláne.“ Tento kurz sa prednáša vo viac ako 100 krajinách sveta, v 30 rôznych jazykoch.

„Vyčerpávajúci, motivujúci. Nádherne strávený čas z množstvom výziev a predmetov na zápas v mojom živote. Z pocitu akéhosi kresťanského uspokojenia ma kurz priviedol do stavu nepokoja, pretože som si uvedomil ako som bol oklamaný akýmsi zaseknutým postojom dnešnej cirkvi k misii a Veľkému povereniu. Pán Boh zmenil môj postoj, ale hlavne mi dal do srdca túžbu byť promisijným kresťanom – kresťanom s apoštolskou vášňou.“

Igor Maďar

vedúci BJB

„Ja som išiel do Kairosu ako kazateľ, pastor viac príkladom, vzorom. Ale som úplne prekvapený ako ma to zasiahlo, ako mi to otvorilo úplne novú perspektívu. Pohľad na niektoré biblické texty, som šokovaný ako som nevidel až tak veľmi dobre ako je Božie srdce zapálené pre všetky národy. A veľmi by som to doporučoval každému človeku, špeciálne všetkým pastorom, ktorí vedieme zbory.“

Michal Kevický

hlavný pastor BJB Viera

Nedokončený príbeh je osemhodinový kurz pre všetkých, ktorí sa chcú stať požehnaním pre druhých. Poďte spolu s nami nahliadnuť do Božieho srdca, ktoré bije pre stratených. Spoločne sa pozrieme, ako Boh od počiatku plánoval záchranu človeka a že aj cirkev je súčasťou jeho príbehu o milosti; pozrieme sa na Božiu misiu ako získať nezasiahnutých. Tento príbeh ešte stále nie je dokončený a my v ňom zohrávame dôležitú úlohu. Do hĺbky pochopíme, ako veľmi sme boli požehnaní a ako sa môžeme stať požehnaním pre ľudí okolo nás.

Brožúra na stiahnutie

Nedokončený príbeh pre mládež pomáha formovať biblický pohľad na svet, ktorý vidí našu účasť s Bohom na misii ako vzrušujúce dobrodružstvo a zároveň ako to, čo znamená byť skutočným Ježišovým nasledovníkom.

Počas piatich stretnutí tento kurz pomáha mladým ľuďom zistiť, ako môžu byť súčasťou Božieho príbehu, keď sa píše jeho záverečná kapitola. Objavte Božie volanie pre túto generáciu pri skúmaní biblických, historických, strategických a kultúrnych aspektoch života na misii s Bohom.

Brožúra na stiahnutie , Promo video

Keď Cirkev existuje na všetkých kontinentoch a je geograficky rozptýlená a kultúrne rozmanitá ako nikdy predtým, je vzrušujúce premýšľať o tom, čo môžeme ako jeho telo spoločne urobiť pre rozvoj Kristovho kráľovstva. Interface je program Simply Mobilizing, ktorého cieľom je pomáhať miestnym zborom napredovať na ceste k misijnej činnosti a pomáhať zborom, aby uľahčili Božiemu ľudu žiť život na misii s Bohom.

Brožúra na stiahnutie

 

Mobi101 je jednodňový seminár navrhnutý ako úvod k „všeobecnej mobilizácii“ (tiež sa nazýva prorocká mobilizácia alebo mobilizácia “zdola nahor”).

Mobilizácia “zdola nahor” sa týka vytvorenia biblického svetonázoru, ktorý učí, že všetci boli spasení, aby slúžili vo svetovom kresťanskom hnutí. Miestne cirkvi sa musia zameriavať na misiu a zabezpečovať príležitosti pre výchovu, vystrojenie a uvoľňovanie Božích ľudí do efektívnej služby. Mobilizácia “zdola nahor” je druh mobilizácie „Simply Mobilizing“ (SM).

 

Máš záujem o niektorý z kurzov? Pozri sa, kedy pripravujeme najbližší kurz prezenčnou formou v tvojej lokalite, alebo najbližší online kurz cez zoom.

ADOPCIA

V dnešnom svete je viac ako 7 440 NZES. Mnohé z nich ešte stále čakajú na Adopciu. Ako cirkev Ježiša Krista sme povolaní priviesť ich domov, do Božieho kráľovstva.

Zjavenie 7,9: „Po tomto som pozeral a uvidel som veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať; z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka stáli pred trónom a pred Baránkom. Oblečení boli do bieleho rúcha, v rukách mali palmové ratolesti.“

Čo to znamená „adoptovať si ľudí“? Adopcia je záväzok zboru alebo skupiny ľudí, založiť silnú cirkev v nezasiahnutej etnickej skupine. Cirkevný zbor alebo skupina ľudí sa zodpovedne zaviaže, že urobia všetko, čo je v ich silách, aby oslovili adoptovanú skupinu ľudí, ktorú si vybrali prostredníctvom spolupráce s misijnou organizáciou.

MISIJNÉ VÝJAZDY

Ak chcete ako cirkevné spoločenstvo v spolupráci s SMS pripraviť misijný výjazd, radi vám budeme v procese prípravy, počas výjazdu aj po návrate asistovať.

Začni svoju cestu dnes

„Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás.“ (Ježiš, Ján 20:21)

SLOVENSKÁ MISIJNÁ SPOLOČNOSŤ

ZRÍNSKEHO 1203/2, 811 03 BRATISLAVA

IČO: 53584805, DIČ: 2121747518

IBAN: SK61 8330 0000 0028 0207 3788

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

email: kancelaria@slovenskamisijnasiet.sk

tel: +421 905 680 085