Partner

„Je úžasné, čo sa dá dosiahnuť, ak si nerobíme starosti s tým, kto dostane kredit.“  (Clarence W. Jones)

AKO SA ZAPOJIŤ DO SMS

Pridaj sa do našej databázy a buď informovaný o tom čo sa deje v SMS.

PODPORA MOBILIZÁCIE

Boh je na misii a ty môžeš byť na misii s Ním aj cez podporu mobilizátorov. Podporovať ich prácu môžeš pravidelne, alebo jednorázovo, aby sme sa ako Slováci mohli podieľať na Veľkom poverení.

STAŇ SA MOBILIZÁTOROM

Súčasnej teológii chýba odvetvie mobiológie. Teológiu možno chápať ako štúdium kresťanskej viery a jej praktizovania. Vyvíjala sa už v období prvých desaťročí po vzniku kresťanstva. V priebehu rokov sa objavili rôzne odvetvia teológie, ktoré sa zameriavajú na konkrétne oblasti ako napríklad: kristológia, pneumatológia, soteriológia, ekleziológia, eschatológia a v nedávnej dobe misiológia!

Všetky tieto „ológie“ priniesli Cirkvi obrovskú pridanú hodnotu, pretože sa snažia čo najlepšie pochopiť Boha, ktorému patríme a zároveň nájsť najlepší spôsob, ako mu slúžiť a osláviť Ho.

Napriek všetkým pokrokom v teológii sa zatiaľ neustálil výraz, ktorý by vyjadroval pravdu Nového zákona o účasti všetkých veriacich na misii s Bohom.

To by v nás malo vzbudiť vážne obavy.

Cirkev ako taká je spiacim obrom a zdá sa, že je viac zameraná na záležitosti pominuteľného života než na ciele kráľovstva, ktoré sú dôležité pre časnosť i večnosť. Mnohí sú presvedčení o tom, že na to, aby boli zapojení do misijnej činnosti, je potrebné špeciálne povolanie. Takáto presvedčenie je v priamom rozpore so zdravým učením Nového zákona. Nielenže tragicky okráda nezmierených ľudí o ich právoplatný prístup k evanjeliu, no okráda aj veriacich o prístup ku ceste k zrelosti.

V snahe riešiť tento problém by bolo potrebné vytvoriť nové odvetvie teológie, ktoré by sme mohli nazvať  „mobiológiou“.

Staň sa mobilizátorom a zorganizuj kurz Kairos vo svojom meste.

MODLITBY

Každý utorok sa na ZOOMe stretnú ľudia z celého Slovenska a Čiech aby sa modlili za 4 oblasti.

1. Krajinu, kde sú najviac prenasledovaní kresťania
2. Slovenskú denomináciu/misijnú organizáciu.
3. Najmenej zasiahnutú etnickú skupinu
4. Slovenských misijných pracovníkov/mobilizátorov. 

KALENDÁR

Podľa joshuaproject.net je ešte stále okolo 7400 NZES (Najmenej zasiahnuté etnické skupiny). V rámci PEM (Letničnej európskej misie), v ktorej spolupracuje 35 národných misijných organizácií, spolu pôsobíme medzi 270 NZES. V tomto kalendári by sme vám ich radi predstavili a pozvali vás k intenzívnym modlitbám. Veríme však, že je to len začiatok. Povzbudzujeme vás, aby ste ako skupinka alebo celé cirkevné spoločenstvo spravili záväzok, že urobíte všetko pre to, aby ste niektorú z NZES v tomto kalendári pomohli priniesť so sebou do neba. V Slovenskej misijnej spoločnosti vás s radosťou spojíme s inými zbormi a jednotlivcami, ktorí urobili záväzok pre tú NZES a budeme vám asistovať v praktických krokoch. Úloha, ktorú nám Ježiš zanechal, je splniteľná. Nedokončí ju však len pár nadšencov alebo „profesionálnych misionárov”. Chce to celosvetové kresťanské hnutie! A to začína vždy na kolenách.

PODCAST

V roku 2020 sme začali s nahravaním modlitebných podcastov SMS. V roku 2021 prešiel podcast veľa zmenami. Vytvorili sme nový kalendár na základe zoznamu NZES skupín, podľa organizácie PEM. Produkčný tím má 11 ľudí z Čiech a Slovenska. Pridajte sa aj vy do modlitieb za národy.

Začni svoju cestu dnes

„Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás.“ (Ježiš, Ján 20:21)

SLOVENSKÁ MISIJNÁ SPOLOČNOSŤ

ZRÍNSKEHO 1203/2, 811 03 BRATISLAVA

IČO: 53584805, DIČ: 2121747518

IBAN: SK61 8330 0000 0028 0207 3788

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

email: kancelaria@slovenskamisijnasiet.sk

tel: +421 905 680 085