Vyberte stranu

20.-26.8.2023

Stará Turá – stredisko Javorinka

KairosCamp je „táborová verzia“ populárneho kurzu Kairos od Simply Mobilizing. Je obohatený o športové podujatia, zážitkové aktivity a motivačné večery so slovenskými pracovníkmi v rôznych národoch.  

O kurze Kairos

Kurz Kairos v „táborovej verzii“ je vhodný pre mladých kresťanov starších ako 16 rokov, ktorí chcú brať Božie poslanie vážne a hľadať praktické spôsoby, ako sa aktívne podieľať na napĺňaní Božieho plánu. Kurz Kairos nie je klasický misionársky kurz. Budeme študovať Starú a Novú zmluvu a zistíme, o čo skutočne Bohu ide a čo to má s nami spoločné. Mnohí účastníci po absolvovaní kurzu povedali: „Teraz mi Biblia dáva zmysel a spoznal som svoje miesto v Božom pláne.“ Tento kurz sa prednáša vo viac ako 100 krajinách sveta, v 35 rôznych jazykoch.

Štyri oblasti, ktorými sa budeme zaoberať:

 • biblická – čo hovorí Boh
 • historická – skutočný význam histórie sveta 
 • strategická – čo je treba urobiť a ako
 • kultúrna – prekonanie kultúrnych prekážok 

Kurz je interaktívny, zložený z blokov ako:

 • štúdium z učebnice
 • doplnkové videá
 • modlitby za najmenej zasiahnuté národy
 • biblické zamyslenia
 • pracovné listy
 • skupinky
 • špeciálne aktivity

Pre tých, ktorý prečítajú 80% učebnice, na konci tábora dáme medzinárodný certifikát, ktorý absolventom umožní absolvovať naše krátkodobé a dlhodobé zahraničné cesty a je taktiež uznaný väčšinou medzinárodných vysielajúcich organizácií.

Táborové aktivity

Ranný študijný blok

V rámci ranných blokov pokryjeme klasický kurz Kairos

Obed a popoludňajšie aktivity

Počas poobedia bude vo väčšine prípadov voliteľný program, plný športových aktivít, cezkultúrnych hier a iných aktivít. Bude tu tiež priestor na štúdium materiálov preberaných ráno.

Večera a večerný program

Večere budú motivačné, plné piesní a skúsenosti slovenských pracovníkov s rôznymi národmi. Bude tu možnosť reagovať a spraviť praktické kroky.

Registrácia

Jednotlivé sumy na zaplatenie podľa dátumu tvojho prihlásenia:
 • 149 Eur do 17.7. 
 • 159 Eur do 31.7.
 • 169 Eur do 17.8., kedy sa registrácia uzatvára. Platba musí prebehnúť do 19.8.
Úhrada musí prebehnúť najneskôr do 14 dní od registrácie. Do poznámky prosím uveď svoje meno a priezvisko. Ďalšie informácie ohľadne tábora Ti pošleme emailom v prvej polovici augusta.
Storno poplatky: Písomným odhlásením sa rozumie emailová komunikácia od teba alebo od zákonného zástupcu. 
 • vrátenie 100% zaplatenej sumy – v prípade písomného odhlásenia do konca júla
 • vrátenie 50% zaplatenej sumy – v prípade písomného odhlásenia do 14.8.
 • vrátenie 25% zaplatenej sumy – v prípade písomného odhlásenia po 14.8.
Posledné možné storno registrácie je 17.8., po tomto dátume už nie sme schopní vrátiť uhradené peniaze za tábor z dôvodu zálohových platieb za ubytovanie. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhaj kontaktovať emailom v spodnej časti tejto stránky. 

Za cenu 149€ ešte

Deň (- y)

:

H(s)

:

Minúta(y)

:

Druhý(s)

SLOVENSKÁ MISIJNÁ SPOLOČNOSŤ

ZRÍNSKEHO 1203/2, 811 03 BRATISLAVA

IČO: 53584805, DIČ: 2121747518

IBAN: SK61 8330 0000 0028 0207 3788

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

email: kancelaria@slovenskamisijnasiet.sk

tel: +421 905 680 085