Starostlivosť o pracovníkov

“Naše úsilie dostať Williama Careyho do Indie mi na začiatku pripadalo trochu ako diskusia niekoľkých mužov, ktorí plánovali zostup do hlbokej bane, ktorá ešte nikdy nebola preskúmaná. Nemali sme nikoho, kto by nás viedol; a kým sme takto diskutovali, William Carey povedal: „Dobre, pôjdem dolu, ak mi podržíte lano.“ Ale predtým, ako zostúpil dolu, každý z nás pri ústí jamy zložil sľub, že „kým budeme žiť, nikdy nepustíme lano”. (adaptované od Johna Pipera)

Tréning pre vysielajúce cirkevné zbory

KEDY

Tréning starostlivosti o svojich zahraničných pracovníkov pre vysielajúce zbory bude 27. – 30. 6. 2024. Začneme vo štvrtok večerou a neformálnym spoznávaním sa a od piatku rána do nedele poobedia spolu prejdeme príručkou Member Care, ktorej aktualizovanú verziu tento rok vydali Boekerovci.

KDE a za KOĽKO

Tréning sa uskutoční v penzióne Zornička na Donovaloch. Poplatok za ubytovanie, plnú penziu a registráciu činí spolu 130€. Platbu môžete uhradiť do 24.6. prevodom na účet SMS SK61 8330 0000 0028 0207 3788 s poznámkou MC24.

MATERIÁLY

V registračnom poplatku je zahrnutý aj poplatok za príručku Nikdy nepustime lano, ktorá je nepredajná a distribuovaná iba vyškoleným pracovníkom.

Obsahuje materiál pre 18-hodinový kurz zameraný na starostlivosť o misionárov, ktorý bol vypracovaný v priebehu 10 rokov tímom indonézskych vedúcich z vysielajúcich cirkví a agentúr, ako aj odborníkmi s desaťročnými skúsenosťami s nezískanými etnickými skupinami.

Nejde o klasickú „učebnicu“, ktorú by ste si mali prečítať. Jej cieľom je osobná a organizačná aplikácia a tiež praktická realizácia. Budete mať príležitosť zapojiť sa do osobnej reflexie a skupinovej diskusii pri prezeraní reálnych prípadových štúdií a video ukážok. Tie sú neoddeliteľnou súčasťou tohto školenia. Po vypočutí, premýšľaní a diskusii sa v modlitbe chopíte svojej časti lana, ktoré nikdy nepustíte!

ĎALŠIE KROKY

Účastníci tréningu rátajú s tým, že po ukončení tréningu budú začlenení do lokálneho tímu vo svojom zbore alebo v národnom tíme, kde budú aktívne poskytovať pomoc prideleným vyslaným pracovníkom.

Traugott a Hani Boeker

Traugott a Hani Boeker

tréneri v starostlivosti o členov

 

Traugott (Nemecko) a Hani (Švajčiarsko) od roku 1978 slúžili vo WEC International v Afrike, Európe a Ázii v oblasti teologického vzdelávania, národného a medzinárodného vedenia a starostlivosti o členov, či deti tretej kultúry. S indonézskymi odborníkmi strávili 10 rokov rozvíjaním Member Care Indonesia (MCI), medziagentúrnej siete zameranej na vystrojenie zborov a agentúr v oblasti preventívnej starostlivosti o jej členov.

V súčasnosti pomáhajú novším vysielajúcim krajinám so školeniami v oblasti starostlivosti o členov.

SLOVENSKÁ MISIJNÁ SPOLOČNOSŤ

ZRÍNSKEHO 1203/2, 811 03 BRATISLAVA

IČO: 53584805, DIČ: 2121747518

IBAN: SK61 8330 0000 0028 0207 3788

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

email: kancelaria@slovenskamisijnasiet.sk

tel: +421 905 680 085