Pomáhame vysielajúcim zborom

s prípravou misionárov, ich vyslaním, asistenciou na misijnom poli a s pomocou pri návrate.

ZBOR

Lokálny zbor je kľúčom v Božom pláne záchrany, cez rozpoznanie, vysielanie a starostlivosť o tých, ktorých Boh povolal do zahraničnej misie.

MISIONÁR

Misionár je človek, ktorý je ochotný stratiť svoj pozemské pohodlie a domov, aby niekto mohol nájsť svoj večný pokoj a domov.

PARTNER

Partner je osoba, ktorá je zapojená do práce misionára skrze jeho účasť v jednom alebo viacerých z jeho podporných tímov.

NAŠE POSLANIE

Chceme pomáhať vysielajúcim zborom s prípravou misionárov, ich vyslaním a asistenciou na misijnom poli a s pomocou pri ich návrate.

NAŠE HODNOTY

Ísť k najmenej zevanjelizovaným národom

Vidieť hodnotu misijných pracovníkov na misijnom poli i po návrate naspäť

Stavať na učeníctve, kde učeník je skrze vieru v zachraňujúcom vzťahu s Ježišom Kristom a v aktívnej poslušnosti Božiemu slovu. Vedený Duchom Svätým, vedome investuje to čo sám prijíma do iných. A tým robí Ježiša Krista známym všade.

 

INFORMÁCIE

Začni svoju cestu dnes

„Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás.“ (Ježiš, Ján 20:21)

SLOVENSKÁ MISIJNÁ SPOLOČNOSŤ

ZRÍNSKEHO 1203/2, 811 03 BRATISLAVA

IČO: 53584805, DIČ: 2121747518

IBAN: SK61 8330 0000 0028 0207 3788

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

email: slovenskamisijnasiet@gmail.com

tel: +421 905 680 085